تکنیک پینچ (فشار انگشت)

 

پینچ، تکنیکی ساده است و نتایج آنی به دنبال دارد.

1)     مقدار کمی از گل را میتوان با فشار انگشت به اندازه بزرگی در آورد. بنا براین گل آماده را به صورت توپی درآورید به گونه ای که به راحتی در کف دستتان جا گیرد. با استفاده از انگشت شصت دست دیگرتان به سمت داخل مرکز گل فشار دهید تا آنجائیکه فشاری در کف دست نگهدارنده احساس کنید. ضخامت پایه را بین شصت و انگشت سبابه اندازه گیری کنید

2)     از انگشت و شصت دستتان از پایین توپ برای فشار دادن به سمت خارج و شکل دهی گل استفاده کنید. با حرکاتی کوچک و نزدیک به هم کار کنید. گل را در کف دستتان با حرکتی موزون برای هموار کردن جای انگشتانتان بچرخانید     

                     

در نهایت توپ گلی را با چرخش آرام و یکدست به صورت کاسه ای درآورده و با توجه به طرح  نهایی خود آنرا درست کنید                                       

/ 0 نظر / 30 بازدید