تکنیک ماجولیکا MAJOLICO

 

                                                ماجوليكا

واژه اي است كه براي توصيف تكنيك نقاشي با رنگها ( استین ) ،روي سطح لعاب پخته نشده استفاده مي شود. زمانيكه پخته شد رنگها در لعاب ذوب مي شوند تا با طرح تركيب شوند. نام ديگر اين تكنيك تزئين درون لعابي است. به طور كلي لعاب نازك سفيدي به عنوان پايه استفاده مي شود. البته به طور سنتي لعاب شفافي روي بدنه سفيد به كار برده مي شد. بايد هر دو روش را امتحان كنيد تا تفاوت هردو را ببينيد.

كمي پودررنگ زير لعابي را با مقدار كمي لعاب و چند قطره آب مخلوط كنيد تا به غلظت رنگ نقاشي برسد. براي مخلوط كردن رنگ ها از كاردك استفاده كنيد.

سطح كارتان را به صورت يك لايه نازك سفيد لعاب كنيد و اجازه دهيد تا خشك شود. محدوده وسيع رنگي خود را با قلموي زبر رنگ كنيد. قلمو را به رنگ آغشته كنيد. با دقت كار كنيد زيرا هر خطايي بعد از پخت به نمايش درخواهد آمد. با استفاده از رنگ هاي بيشتر و سايز هاي مختلف قلمو براي نمايش بهتر جزئيات طرحتان را بكشيد. هم چنين مي توانيد از اسفنجي بافت دار براي به كار بردن رنگ اضافي يا اسفنج هاي شكل دار به جاي قلمو براي خلق طرحتان استفاده كنيد.

 

/ 0 نظر / 141 بازدید