تراسیگیلاتا Terra sigilata

تراسیگیلاتاterra sigilata واژه ای است با حداقل سه مفهوم متمایز:

درباستان شناسی : توصیف خاک دارویی شفابخش در قرون وسطی . 2. کلمه ای برای توصیف  بعضی از سفال های قرمزٍ دوران رم باستان، دارای درخشندگی سطح با استفاده از دوغاب و3-  اخیرا تکنیکی مورد استفاده  در استودیو ها که ظاهرا از سفال های باستانی الهام گرفته است

به طورکلی، توصیف ابتداییٍ تراسیگیلاتا (پوشش دوغابی تصفیه شده): به دست آوردن درخشندگی رنگی بالا بدون استفاده از لعاب می باشد.

کاربردی راحت و روشی موثر در پولیش و صیقل کاری در کمترین زمان است

 

/ 1 نظر / 35 بازدید
لاله

روش استفاده اش رو هم میذاری بی زحمت