ارتن ویر

این نوع گل در سه رنگ یافت میشه

ارتن ویرقرمز: پس از پخت قرمزٍ مایل به قهوه ای میشه. این نوع بدنه درصد بسیار زیادی گراگ( خرده بدنه های سفال پخته) یا شاموت همراه دارن.

ارتن ویر سفید:قبل از پخت خاکستری و بعدش سفید شیری رنگ میشه. دمای پختشون بالاتر از بدنه های قرمزه و از استحکام خوبی برخوردارن

 

ارتن ویر نخودی: که بعد از پخت کرم رنگ میشه.

 

/ 0 نظر / 22 بازدید