تکنیک ساگار با استفاده از آلومینیوم فویل

فرایند کار:

بعد از اینکه همه ظروف با کلرید آهن پوشیده شد، بارنز محلول سیاه رنگش ( سولفات مس + نمک دریا + کربنات سدیم + کربنات مس + اکسید تیتانیوم را با اب مخلوط میکند و این محلول را swamp juice می نامد این محلول را به دلیل جلوگیری از متمرکز شدن تحولات شمیمیایی در ته کار استفاده میکند.) را در کاسه ای کوچک می ریزد و با کمی آب مخلوط میکند. زمانیکه مایع کف کرده و حباب ها افزایش پیدا کردند، ظرف را در تماس با توده کف ایجاد شده قرار میدهد. این عمل بافت توری مانندی را روی سطح ایجاد میکند. ساگار با پیچاندن آلومینیوم به دور کار ساخته میشود.

کمی تراشه فولاد، براده آهن و خاکه اره را در فویل قرار میدهد. هم چنین میتوان سیم مسی یا خرده های مس را با بقیه مواد مخلوط کرد. سپس فویل را روی کار میپیچیم و بهم میفشاریم و در کوره قرار میدهیم .

دما را تا حدود 680 سانتیگراد ( 1260 فارنهایت) بالا میبریم . این پخت بهتر است در فضای باز و به ودور از مردم صورت بگیرد. چون گازهای حاصل از آن سمی و خطرناک است.

 

271449_fHK4tuIR.jpg


/ 0 نظر / 162 بازدید