رنگی کردن گل های سفال

 

                                            رنگ آمیزی گل

اضافه کردن رنگ به گل می تواند ساختار شیمیایی آن را تغئیر دهد و خاصیت پلاستینه بودن آنرا کاهش دهد. برای جلوگیری از این امر بهتر است از گل های رنگی از پیش آماده شده-که حداقل به مدت 2 ماه از ساخت آنها گذشته باشد- استفاده کنیم. بهترین نتایج با مخلوط اکسید آهن یا استین موجود در بازار با گل سفید به دست می آید که رنگ روشنتری را به کار می بخشد. دمای پخت با اضافه کردن اکسید و استین پائین تر می آید. بنا براین قبل از استفاده از گل رنگ شده، باید با نمونه  کوچکی برای نتیجه رنگ تست بگیرید. برای بدست آوردن مخلوط درست باید دست به آزمون و خطا زد.

1)‌ برای محافظت از ماسک و دستکش پلاستیکی استفاده کنید. رنگ انتخاب شده را با مقداری آب مخلوط کنید تا به صورت چسب غلیظی در آید. مقداری از گل سفید را برش زده و چسب غلیظ رنگی را روی هر لایه پخش کنید و لایه ها را روی هم قرار دهید.

2) گل و رنگ را چندین بار به صورت ساندویچی  با یکدیگر مخلوط کنید. با انجام این عمل متوجه خواهید شد که رنگ به بیرون تراوش می کند و می تواند در مرحله بعدی کاملا ورز داده شود.

3) فرایند مخلوط را با ورزدادن گل به پایان برسانید تا زمانیکه رنگ کاملا درگل پخش شود. گل رنگی را در کیسه ای که هوا وارد آن نشود حداقل به مدت 2 هفته قبل از استفاده نگه دارید تا حالت پلاستینه خود را به دست اورد.

 

 

 

نکات ایمنی

هنگام استفاده از استین و اکسید در حالت پودری و خشک از ماسک و دستکش استفاه کنید. زیرا اگر استشمام شود یا در دهان روند می تواند سمی باشد با از طریق پوست جذب شوند.

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 202 بازدید